Η χρόνια διάβρωση του οπλισμού του κτηρίου σε συνδυασμό με την εισχώρηση βρόχινου νερού από σπασμένους αρμούς και ρωγμές του κτηρίου έχουν ως αποτέλεσμα το επίχρισμα αλλά και ο οπλισμός να καταστρέφονται. 

 

Η ανάγκη της σωστής αποκατάστασης αλλά και η ιδιαίτερη μεταχείριση της επισκευής του οπλισμού είναι επιτακτικές  καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης και τραυματισμών .   

1/1
Υπηρεσίες
Συνεργάτες
  • Katsavidi.net Facebook Icon
www.katsavidi.net   +30/24210 50575   Αντωνοπούλου 196    Βόλος

© 2020 by Katsavidi.net