Η χρόνια παραμέληση έφερε το αποτέλεσμα αυτό. Άκρος επικίνδυνο για τους περαστικούς.

Οι ρωγμές των μαρμάρων, οι αυξομειώσεις θερμοκρασίας και η μη συντήρηση των επιφανειών των στηθαίων το πολύ ανά 3-5 έτη από έμπειρους τεχνίτες ή μηχανικούς έχουν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των κονιαμάτων και σκυροδέματος μπετού που τοποθετήθηκαν προ 30 χρόνων.

Αφού αποξηλώθηκαν μηχανικά όλα τα σαθρά σημεία και ελέγχοντας λεπτομερώς όλα τα σημεία που ήταν προβληματικά έγινε εφαρμογή ρητινούχου, ινοπλισμένου επισκευαστικού κονιάματος με αναστολέα διάβρωσης για την για να επιτύχουμε την βέλτιστη πρόσφυση και αντοχή. Μετά έγιναν τα απαραίτητα σοβατίσματα και ο τελικός χρωματισμός. 

Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Επισκευή Στηθαίων Πολυκατοικίας
Υπηρεσίες
Συνεργάτες
  • Katsavidi.net Facebook Icon
www.katsavidi.net   +30/24210 50575   Αντωνοπούλου 196    Βόλος

© 2020 by Katsavidi.net