Κατασκευασμένο το 1980, ενώ έκτοτε δεν έχει επισκευαστεί ποτέ ξανά. Με αποτέλεσμα να αποκολληθούν οι σοβάδες και όλες οι επιφάνειες να φέρουν ρωγμές οι οποίες απορροφούν βρόχινο νερό το οποίο μετατρέπεται σε υγρασία μούχλα, κακή αισθητική και πρωτίστως επικίνδυνο για τον άνθρωπο σημείο. Ένα φαινόμενο πολύ συχνό σε σχεδόν όλες τις πολυκατοικίες αν και η ετήσια συντήρηση  κοστίζει ελάχιστα.

Οι τεχνίτες μας αφού αποκόλλησαν μηχανικά όλα τα σαθρά σημεία και τα επισκεύασαν με επισκευαστικό κονίαμα και αφού τοποθετήθηκε ειδικό αντιρηγματικό πλέγμα επανέφεραν στην αρχική του μορφή και έδωσαν ξανά αντοχή και εμφάνιση στο δώμα. 

Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Επισκευή Δώματος Βόλος
Υπηρεσίες
Συνεργάτες
  • Katsavidi.net Facebook Icon
www.katsavidi.net   +30/24210 50575   Αντωνοπούλου 196    Βόλος

© 2020 by Katsavidi.net