Έκδοση Ενεργειακού

 Πιστοποιητικού

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)είναι ένα έγγραφο στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ κάθε κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες από Α+ έως Η, ενώ σε αυτό καταγράφονται και συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται για τη μεταβίβαση ή νέα σύμβαση μίσθωσης όλων των κτιρίων, είτε πρόκειται για κατοικία είτε για επαγγελματική στέγη. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του πιστοποιητικού πρέπει να αναγράφεται στο μισθωτήριο, ενώ η ΔΟΥ δε θεωρεί το μισθωτήριο εάν δεν προσκομίζεται μαζί του ισχύον ενεργειακό πιστοποιητικό. Στις μεταβιβάσεις, οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να μνημονεύουν και να επισυνάπτουν το ΠΕΑ στο συμβόλαιο μεταβίβασης. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού:

Απαιτούμενα στοιχεία:

  • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη

  • Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) ή Δήλωση και Κωδικός αριθμός ιδιοκτησίας Κτηματολογίου

  • Φύλλο συντήρησης λέβητα

  • Οικοδομική Άδεια για κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από το 1983 και μετά

 

Προαιρετικά στοιχεία:

  • Κάτοψη ορόφου

  • Μελέτη θερμομόνωσης

  • Μελέτη θέρμανσης

  • Τοπογραφικό σχέδιο

  • Αντίγραφο δήλωσης αυθαιρέτου ή ημιυπαιθρίου (εάν έχει γίνει σχετική δήλωση)

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην κατοχή σας τα σχέδια του ακινήτου αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε τα απαραίτητα αντίγραφα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή να αποτυπώσουμε το ακίνητο σας.

Εάν θέλετε μια προσφορά πατήστε εδώ και συμπληρώστε την ειδική φόρμα
Υπηρεσίες
Συνεργάτες
  • Katsavidi.net Facebook Icon
www.katsavidi.net   +30/24210 50575   Αντωνοπούλου 196    Βόλος

© 2020 by Katsavidi.net