Το δάπεδο του μπαλκονιού αποξηλώθηκε αφού τα περισσότερα πλακίδια είχαν αποκολληθεί και η κλήση για την απορροή των υδάτων δεν είχε γίνει σωστά. Δημιουργήθηκε σωστή κλήση απορροής και κατασκευάστηκε νέο πατοσίφωνο. 

1/1
Υπηρεσίες
Συνεργάτες
  • Katsavidi.net Facebook Icon
www.katsavidi.net   +30/24210 50575   Αντωνοπούλου 196    Βόλος

© 2020 by Katsavidi.net